fredag 7 augusti 2015

Finaste

Jag älskade honom så mycket att jag trodde att vi skulle dö på samma dag. 
Att vi alltid skulle leva i varandras hjärtan. 
Sida vid sida.
I alla andetag. 

Jag älskade honom så mycket att jag glömde mörkrets existens. 
Att vi alltid skulle varandra i ljuset. 
Sida vid sida. 
I alla andetag. 

Jag älskade honom så mycket att jag jag lurades av lyckan. 
Att vi alltid skulle vara vi. 
Sida vid sida. 
I alla andetag. 

Jag älskade honom. 
All tid.
Camilla Kronholm